ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ


Καλωσορίσατε στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών!

Σταδιακά, θα ενσωματώνονται στην πλατφόρμα όλο και περισσότερες Υπηρεσίες του Δήμου επεκτείνοντας τη δυνατότητα έκδοσης περισσότερων ψηφιακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

Επισημαίνεται ότι η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με χρήση προσωπικών κωδικών του Taxisnet μέσω διασύνδεσης της ΓΓΠΣ.


Η χρήση της πλατφόρμας αφορά δημότες/φυσικά και νομικά πρόσωπα που θέλουν να εξυπηρετηθούν από το Δήμο Ιωαννιτών.